Delik Delme Operasyonları

 • İçerik
 • Video
 • Delik delme tipleri
 • Z çalışma yükseklikleri - Z positions​
 • Kesme Parametrelerinin Belirlenmesi
 • Seçim alanı

Delme tipleri

 • Drilling ( Delik Delme )
 • Peck Drill ( Gagalama ile Delme )
 • Chip Breaker ( Talaş Kırıcı )
 • Tapping ( Klavuz Çekme )
 • Rigid Tapping ( Sert Klavuz Çekme )
 • Boring ( Hassas Delik İşleme )
 • Reaming ( Raybalama )

1

Delik Tipi Belirleme - Type

2

Z çalışma yükseklikleri - Z positions

 • 1- Intial Rapid: Takım boşta yüksekliği
 • 2- Feed From: Takım devrini alma, çalışma yüksekliği
 • 3- Material Surface: Malzeme yüzeyi
 • 4- Finish Depth: Kesme derinliği
 • 5- Retract: Geri çekilme yüksekliği

3

Kesme Parametreleri

 • Drilling (delik delme)
 • Peck Drill (gagalama)
 • Chip Breaker (talaş kırma)
 • Tapping (klavuz çekme)
 • Rigid Tapping(sert klavuz)
 • 1- Spindle Speed: Boşta devir hızı
 • 2- Feed Rate : Kesme hızı
 • 3- Peck Amount: Gagalama miktarı
 • 4- Dwell: Bekleme
 • 5- Coolant: Soğutma tipi
 • 2- Pitch : Diş adımı ( Takım tercihi yapılırken belirlenmelidir.
  Video da belirtilmiştir. )

5

Seçim alanı